Energiansäästötyökalu

Yrityksille ohjeistus- ja päätöksentekotyökalu energiatehokkuuden kehittämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi

Löydä ratkaisuja

Energiansansäästötyökaluun on koottu ratkaisuja, joilla voit parantaa yrityksesi energiatehokkuutta ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

Käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä.

Katso opasvideo

Kenelle?

Sisältöä on tehty erityisesti ajatellen meriklusterin energiatehokkuutta, mutta myös muiden alojen yritykset voivat hyödyntää ratkaisuja.

Valitse tilat tai toiminnot

Aloita valitsemalla alta Tilat tai Toiminnot.

TILAT

Tutustu rakennuksien, kuten tuotanto- ja varastohallien sekä toimistojen energiansäästön mahdollisuuksiin. Ratkaisut liittyvät lämmitykseen, sähköön ja uusiutuvaan energiaan.

TOIMINNOT

Tutustu henkilöstön ja erilaisten toimintojen, kuten logistiikan ja tuotantoprosessien energiansäästön mahdollisuuksiin.

Työkalun taustalla hanke

Meriklusterin energiatehokkuus Satakunnassa -hanke

SataMari-hankkeen tavoitteena oli kehittää meriklusterin energiatehokkuutta Satakunnassa. Hankkeessa keskityttiin löytämään käytännön toimia energiatehokkuuden parantamiseksi, mutta myös lisättiin tietoisuutta energiatehokkuudesta ja alueen kilpailukykyä. Hankkeessa luotiin tämä ohjeistus- ja päätöksentekotyökalu meriklusterin yrityksille energiatehokkuuden kehittämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi.

Raumalaiset pilottiyritykset

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) vetämässä hankkeessa pilottialustoina toimivat Rauman meriteollisuuspuiston ja Rauman sataman alueet. Keskeisiä yhteistyöyrityksiä olivat Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy, Euroports Rauma Oy ja Rauman Satama Oy. Hankkeeseen osallistui yhteensä 20 meriklusterin yritystä. Hankkeen toteutusaika oli 2018–2020. Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Ilmakuva Rauman meriklusterista, telakka-alueesta nostureineen ja satamasta (meriklusterin energiatehokkuus).

Meriklusterin energiatehokkuus Satakunnassa -hanke pähkinänkuoressa

SataMari-hankkeen visio:

Satakunta on Euroopan johtava alue meriteknologia-alan energiatehokkuusosaamisessa vuoteen 2022 mennessä.

Videot

Hankkeessa tehtyä videomateriaalia

Aurinkoenergian hyödyntäminen meriklusterissa

Videolla esitellään aurinkovoimalatoteutus PPA-mallilla SeaSide Industry Park Raumalla. Mitä erityisesti meriklusterin yritysten, avomeren äärellä, kannattaa huomioida? Miten PPA-malli soveltuu aurinkoenergiainvestointiin? Videolla kuullaan aurinkovoimalan käyttäjän eli Rauman Meriteollisuuskiinteistöjen ajatuksia, toteuttajan eli Naps Solar Groupin huomioita voimalan asennuksesta sekä investoijan eli Rauman Energian roolista.

Energiapihi meriklusteri: vinkit energiansäästöön

Lyhyillä videoilla kerrotaan kohteista, joissa energiaa valuu helposti hukkaan. Ota vinkit talteen ja säästä paineilman kulutuksessa sekä käytä ovia energiaviisaasti.

Lisäksi kaksi seminaaritallennetta, joiden avulla voit perehtyä aihepiiriin laajemmin. Videot löytyvät myös SataMari-hankkeen YouTube-tililtä.

Paineilma

Tiesitkö, että arviolta 20 % paineilmasta kuluu vuotoina hukkaan? Videolla esitellään helppoja vinkkejä, miten paineilman kulutusta voidaan vähentää.

Ovet ja luukut

Videolla esitellään oviin liittyviä vinkkejä, miten energiankulutusta voidaan vähentää meriklusterissa ja muualla teollisuudessa.

Tiimin ja hankkeiden esittely

Videolla Smart Urban Business-tutkimusryhmän esittely, johon myös SataMari-hanke kuului. Videolla SataMari-hankkeen esittelyä ja yrityspuheenvuoro.

Elinkeinoa merestä

Katso meriteollisuuspainotteinen Elinkeinoa merestä -työpajan tallenne, jossa aiheina mm. laivanrakennus Raumalla, alusten energiatehokkuus, päästöjen mittauspalvelu.

Tehokas meriklusteri Satakunnassa

Tehokas Meriklusteri Satakunnassa -seminaarin tallenne. Ohjelmassa teemoina: osaaminen, resurssitehokkuus ja vienti. Puhujina edustajia mm. alueen yrityksistä ja SAMKista.

Julkaisut, artikkelit & uutiset

Teemana meriklusterin energiatehokkuus

Julkaisut

Artikkelit

Uutiset

Muut

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä hankkeen projektipäällikköön Minna Keinänen-Toivolaan
+358 44 710 3063 | minna.keinanen-toivola(at)samk.fi.

SataMari on Satakunnan ammattikorkeakoulun kansainvälisen ja monialaisen Smart Urban Business -tutkimusryhmän projekti.
Tutustu tutkimusryhmään ja muihin projekteihin: Smart Urban Business (sub.samk.fi).

Tekijät

SataMarin päätöksentekotyökalu energiansäästöön

Projekti: SataMari: Meriklusterin energiatehokkuus Satakunnassa

Sisällöntekijät: Teija Järvenpää, Teemu Heikkinen, Petri Lähde & Minna M. Keinänen-Toivola.

Nettisivutoteutus: Teija Järvenpää.

Julkaisija:
Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) | Satakunta University of Applied Sciences
Satakunnankatu 23, 28101 PORI
www.samk.fi

Sarja D, Muut julkaisut 7/2020
ISSN 2323-8372 | ISBN 978-951-633-325-3

SAMKin logo.

Scroll to Top