Ratkaisuja

Alla on listattu erilaisia energiatehokkaita ratkaisuja. Ratkaisut on jaoteltu kategorioihin: henkilöstö ja logistiikka & tuotantoprosessit.

Kortit tarjoavat perustietoja tiiviissä muodossa. Kortit sisältävät kuvauksen energiatehokkaasta toimesta, toimenpide-ehdotukset, esimerkin sekä erilaisia huomioitavia asioita, kuten tietoa mahdollisesta taloudellisesta tuesta.

 

Toimi näin

Ratkaisut ovat pdf-muotoisia kortteja. Avaa ratkaisu uuteen välilehteen klikkaamalla. Kortit voit ladata itsellesi talteen tai tulostaa.

Kerää talteen yritystäsi koskevat kortit. Hyödynnä kortteja tukena energiatehokkuustoimien kartoituksessa, muistilistana tai kehitysehdotuksina.

Henkilöstö

Henkilöstön motivointi ja koulutus

Henkilöstöllä on merkittävä rooli energiatehokkuudessa. Pieniltä tuntuvat teot, kuten toimintatapojen muutokset, voivat tuoda isojakin säästöjä.

Tyhjäkäyntikävelyt

Tyhjäkäyntikävelyiden ideana on, että työajan ulkopuolella tuotannon hiljaisena aikana kierretään tuotantotilat ja pyritään löytämään turhaan energiaa kuluttavia kohteita.

Energiakatselmus

Energiakatselmuksessa selvitetään ja analysoidaan kohteen energian käyttö
ja energiansäästöpotentiaali sekä esitetään säästötoimenpiteet kannattavuuslaskelmineen.

Energiatehokkuus-sopimukset

Vapaaehtoinen energiatehokkuuden kehittämissopimus, jonka tavoitteena on tehostaa energiankäyttöä, säästää kustannuksia ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Logistiikka & tuotantoprosessit

Työajoneuvojen ekopäivitys

Logistiikka-alan yrityksessä eri työajoneuvot muodostavat valtaosan yrityksen kokonaisenergian kulutuksesta, kustannuksista ja päästöistä.

Biopolttoaineiden käyttö

Perinteisten polttoaineiden korvaaminen biopolttoaineilla on helppo toteuttaa eikä yleensä vaadi investointeja, jos käytössä on dieselkäyttöisiä koneita.

Tekniikan uusiminen ja laitehuollot

Teollisuudesta ja yritysympäristöistä löytyy vanhoja laitteita, jotka edelleen tekevät tehtävänsä, mutta hukkaavat myös paljon energiaa.

Veden kulutuksen minimointi

Veden kulutus jää monesti huomioimatta, ja varsinkin lämpimän veden käyttö voi tuoda suuren energialaskun. Myös veden piilokuluttajat kannattaa paikantaa ja korjata.

Paineilmajärjestelmien optimointi

Paineilma on teollisuuden kallein energiamuoto. Paineilmaa käytetään paljon meriklusterin yrityksissä ja siinä on paljon säästöpotentiaalia.

Scroll to Top