Ratkaisuja

Alla on listattu erilaisia energiatehokkaita ratkaisuja. Ratkaisut on jaoteltu kategorioihin: lämpö, sähkö ja uusiutuva energia.

Kortit tarjoavat perustietoja tiiviissä muodossa. Kortit sisältävät kuvauksen energiatehokkaasta ratkaisusta, toimenpide-ehdotukset, esimerkin sekä erilaisia huomioitavia asioita, kuten tietoa mahdollisesta taloudellisesta tuesta.

 

Toimi näin

Ratkaisut ovat pdf-muotoisia kortteja. Avaa ratkaisu uuteen välilehteen klikkaamalla. Kortit voit ladata itsellesi talteen tai tulostaa.

Kerää talteen yritystäsi koskevat kortit. Hyödynnä kortteja tukena energiatehokkuustoimien kartoituksessa, muistilistana tai kehitysehdotuksina.

Huom!

Korttien esimerkeissä on käytetty simuloitua mallihallia, jonka pohjatietoina on pyritty käyttämään todellisia tietoja (ks. Rakennuksen energiamallinnus & mallihallin tiedot -kortti). Simuloinnissa oli kuitenkin useita epävarmuustekijöitä johtuen osin puutteellisista lähtötiedoista. Esimerkkien tulokset ovat siis suuntaa-antavia.

Lämpö

Rakennuksen energiamallinnus & mallihallin tiedot

Energiamallinnuksessa rakennuksesta luodaan mahdollisimman realistinen 3D-tietokonemalli. Lisäksi esitellään esimerkkinä käytettävä mallihalli.

Lämmönkulutuksen seuranta ja analysointi

Tunnista, miten paljon kiinteistössä kuluu lämmitysenergiaa. Analysoimalla energiankulutusta voit löytää säästö- ja korjauskohteita.

Sisälämpötilan pienentäminen

Rakennuksen lämmittäminen kuluttaa paljon energiaa ja ison rakennuksen lämmittäminen vielä enemmän. Tarvittaessa sisälämpötilaa kannattaa laskea.

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto

Suurissa tiloissa ilman vaihtaminen puhtaampaan tarkoittaa samalla valtavan lämpimän ilmamäärän puhaltamista ulos ja kylmän korvausilman lämmittämistä tilalle.

Ilmavuotojen pienentäminen

Ulkovaipan hyvä ilmanpitävyys on oleellinen osa rakennuksen energiatehokkuutta. Tyypillisiä ilmavuotokohtia ovat mm. rakennusosien liitoskohdat, elementtisaumat sekä erilaiset läpiviennit.

Lämpökameran hyödyntäminen

Lämpökamera on monipuolinen apuväline teollisuudessa mm. kunnonvalvontaan, rakennusten lämpövuotojen etsintään sekä kunnossapidossa koneiden ja laitteiden vaurioiden arviointiin ja paikantamiseen.

Lämmöneristyksen parantaminen

Katon kautta pyrkii karkaamaan suhteellisesti eniten lämpöä. Eristykseen on kannattavinta panostaa uudisrakennusvaiheessa.

Lämmönkulutuksen normitus

Normituksen avulla sään vaikutusta voidaan rajata ulos ja saada näkyviin muita lämmitystarpeeseen vaikuttaneita eroja eri vuosien ja kuukausien välillä.

Ikkunoiden optimointi

Ikkunat ja varsinkin vanhemmat ikkunat ovat usein heikoin lenkki rakennuksen ulkovaipan lämmöneristävyydessä.

Sähkö

Sähkönkulutuksen mittaus, seuranta ja analysointi

On tärkeää tietää ja tunnistaa, miten paljon ja mihin sähköä kuluu. Tarkemmalla mittauksella tunnistetaan paremmin kehityskohteet.

Valaistustekniikan päivitys

Valaistustekniikka on kehittynyt
ja entistä parempi valaistus on mahdollista saada aiempaa pienemmillä käyttökustannuksilla.

Valaistuksen ohjaus

Valaistuksen energiankulutusta voidaan pienentää optimoimalla valaistuksen käyttöaikaa ja voimakkuutta tarpeenmukaisiksi. Ohjaamisen lisäämisessä on paljon säästöpotentiaalia.

Kiinteistöautomaation lisääminen

Automaatiotason nostamisella parannetaan kiinteistön energiatehokkuutta. Säästöjä syntyy energiankulutuksen optimoinnista sekä kiinteistön ylläpidon ja huollon tehostumisesta.

Ilmanvaihdon tarkistus ja säätö

Koneellinen ilmanvaihto on yleensä huomattava sähkönkuluttaja teollisuuskiinteistössä. Ilmanvaihdon optimoinnissa on merkittävää säästöpotentiaalia.

Aurinkosuojaus

Aurinkosuojauksen avulla voidaan vähentää rakennuksissa jäähdytystarvetta ja säästää näin energiakustannuksissa sekä parantaa viihtyvyyttä.

Liikajäähdytyksen minimointi työtiloissa

Liikajäähdytys voi vain lisätä epämukavuutta työtiloissa – jäähdyttämällä vain tarpeeseen viihtyvyys kasvaa ja energiaa säästyy.

Sähkölämmityslaitteiden optimointi

Esimerkiksi sulanapitolämmitys voi olla salakavala energiasyöppö ja sen tarpeenmukaiseen ohjaukseen ja säätöön kannattaa kiinnittää huomiota.

Uusiutuva energia

Energiantuotanto

Energiatehokkuustoimien lisäksi vaihtaminen edullisempaan lämmitysmuotoon tuo suuria säästöjä. Fossiilinen energia on jo nyt kallista, mutta tulevaisuudessa vielä entistä kalliimpaa.

Lämpöpumput

Lämpöpumppuja on ollut markkinoilla jo pitkään ja niiden hyötysuhteet ovat parantuneet jatkuvasti. Kiristyvien energiamääräysten ja hyvän säästöpotentiaalin vuoksi laitteet yleistyvät vauhdilla myös teollisuudessa.

Aurinkosähkö ja -lämpö

Aurinkolämpö ja etenkin aurinkosähkö ovat käyttökelpoisia täydentäviä energianmuotoja lähes kaikissa kiinteistöissä.

Tuulivoima

Helppona vaihtoehtona on sähkösopimuksen muuttaminen tuulisähköön. Oma tuulivoimalainvestointi saattaa olla haastava.

Scroll to Top